Textová verzia
Grafická verzia

Záverečné správy v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (3, 4 a 5. kolo)

Záverečné správy výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (4 a 5.kolo) Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, nájdete v časti výzvy – vyhodnotenie výziev.

Vyhodnotenie výziev

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov