Textová verzia
Grafická verzia

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy s kódom: IROP-PO2-SC223-2019-47

Dňa 19. 11. 2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom: IROP-PO2-SC223-2019-47. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov