Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: máj 2018

21.05.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10  Dokumenty sú k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12899
Zobraziť viac

Dnes t.j. 02.05.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre prijímateľa verzia 3.1.   Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=12836
Zobraziť viac

Na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaceho orgánu pre IROP, bol 30. apríla 2018, v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 28 zverejnený aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP. Dokument je k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1131&navID2=1131&sID=67&id=10009
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov