Textová verzia
Grafická verzia

Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

Dňa 17.09.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

 

Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13382

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov