Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44 – cesty


Dňa 10. 10. 2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené  oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, k 09.10.2019

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov