Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 4. hodnotiaceho kola – kód výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 – materské školy

Dňa 18.12.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na  zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 30.01.2020.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov