Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44 (TEN-T a cesty I. triedy)


Dňa 18. 2. 2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44.
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 07.04.2020. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov