Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií pre výzvu IROP-PO2-SC211-2018-34 (jasle)

Dňa 19. 2. 2020 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené  oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 07.02.2020. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov