Textová verzia
Grafická verzia

Oznam č. 4 o uzavretí výzvy s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15


Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že v súlade s oznamom č. 4 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 (ďalej len „výzva“) pre územie UMR a RIÚS Bratislavského kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS a UMR Trenčianskeho kraja, RIÚS a UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja, RIÚS a UMR Košického kraja zverejnenom dňa 07.02.2020 na webovom sídle ministerstva https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=15067uzavrelo výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb pre územie UMR a RIÚS Bratislavského kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS a UMR Trenčianskeho kraja, RIÚS a UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja, RIÚS a UMR Košického kraja dňa 09. marca 2020. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov