Textová verzia
Grafická verzia

Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.3.2020 vstupuje do platnosti Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP na stránke MPRV SR. Predmetný dokument bude zverejnený na stránke MPRV SR, v časti „Témy/Regionálny rozvoj/IROP Programové obdobie 2014-2020/Programové dokumenty/Metodické usmernenia RO pre IROP“. TU.

Kategórie: Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov