Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzavretia výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48

V súvislosti s výzvou na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48 si Vás dovoľujeme informovať, že z dôvodu vyčerpania alokácie resp. nedostatočného dopytu v rámci výzvy plánuje RO pre IROP výzvu uzavrieť dňa 25.08.2020, čo je zároveň termín uzávierky 5. HK výzvy. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Informáciu o disponibilnej výške financií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov