Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií na výzvu IROP-PO1-SC11-2020-44 podľa územnej príslušnosti k 19.02.2021

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu pre územie menej rozvinutých regiónov predstavuje 8 681 791 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 7 193 418 Eur a územie MFO 1 488 373 Eur. Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu pre územie viac rozvinutého regiónu predstavuje 669 094 Eur (zdroj EÚ). Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v tabuľke tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov