Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzavretia 8. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44 – TEN – T a cesty I. triedy

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 8 stanovený na 19.04.2021, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy pre územia UMR Bratislavského kraja, RIÚS Trnavského kraja a RIÚS a UMR Košického kraja.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov