Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o uzavretí výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59 – cyklodoprava


Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu, nedostatočného dopytu resp. nedostatočnej pripravenosti ďalších projektov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59 (ďalej len „výzva“) uzavrel výzvu dňa 05.05.2021. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Kategórie: Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov