Textová verzia
Grafická verzia

Usmernenie RO pre IROP k uzatváraniu dodatkov k zmluvám v dôsledku skokového nárastu cien spôsobeného pandémiou COVID-19

Riadiaci orgán pre IROP zverejnil usmernenie k posudzovaniu zmeny zmluvy z dôvodu rastúcich nákladov tovarov, služieb a prác spôsobených mimoriadnou situáciou.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov