Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu ROP-PO1-SC11-2021-76 – TEN-T cesty

Na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov