Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna výška finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO7-SC73-2021-87 (zeleň)

Na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené oznámenie o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regenráciu vnútroblokov sídlisk, stav k 11. 4. 2022.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov