Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 (zeleň)

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC73-2021-87 plánuje uzavrieť výzvu dňa 13.06.2022. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Odkaz na pôvodný článok tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov