Textová verzia
Grafická verzia

Denný archív: 23/12/2016

Základné údaje výzvy: Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 Dátum vyhlásenia: 22.12.2016 Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho…
Zobraziť viac

Základné údaje výzvy:  Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016 Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov