Textová verzia
Grafická verzia

Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kódy výziev: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 a IROP-PO2-SC211-2018-27, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF

Stav výzvy: prebieha príjem žiadostí

Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kódy výziev: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 a IROP-PO2-SC211-2018-27, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF

11-03-2019

 

 

 

 

 

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov