Textová verzia
Grafická verzia

Denný archív: 13/09/2018

Dňa 13.09.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9. Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13379
Zobraziť viac

Dňa 12.09.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: Vyhodnotenie 4. kola výzvy na verejnú osobnú dopravu Vyhodnotenie 4. kola výzvy na cyklotrasy Vyhodnotenie 2. kola výzvy na SOŠ Vyhodnotenie 4. kola výzvy na zeleň   Informácie sú dostupné na adresách: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13371 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13372 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13373 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13374
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov