Textová verzia
Grafická verzia

Aktualizácia č.1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

Dňa 13.09.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

 

Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13379

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov