Textová verzia
Grafická verzia

Denný archív: 19/10/2018

Dňa 16.10.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  verzia 7.0 na rok 2018  Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264
Zobraziť viac

Dňa 16.10.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR , verzia 4  Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12928
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov