Textová verzia
Grafická verzia

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR , verzia 4

Dňa 16.10.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR , verzia 4

 Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12928

 

 

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov