Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

:

:

: 07. novembra 2018

: 30. júla 2019

Dňa 7.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.  

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

 

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 30.04.2019 – NOVÉ

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 30.07.2019 – NOVÉ

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale

AKTUALIZÁCIE

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

 

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov