Textová verzia
Grafická verzia

Aktualizácia č. 8 – cyklistická doprava IROP-PO1-SC122-2016-15

:


Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Viac informácií nájdete na linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14473

Kategórie: Výzvy

Prejsť na panel nástrojov