Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o uzavretí výzvy IROP-PO2-SC221-2022-94 (materské školy)

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2022-94 uzavrel výzvu dňa 12.09.2022. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Odkaz na pôvodný článok nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov