Textová verzia
Grafická verzia

Prehľadávať: Nezaradené

Dňa 10.05.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie…

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (4.kolo) Záverečná správa výzvy č. 14 - 4.kolo_BPStiahnuť

Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (6. kolo) Záverečná správa výzvy č. 10 - 6.kolo_BPStiahnuť

Kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (5.kolo) - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z…

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (5.kolo) Záverečná správa výzvy č. 14 - 5.kolo_BPStiahnuť
Prejsť na panel nástrojov