Textová verzia
Grafická verzia

Prehľadávať: Nezaradené

Záverečnú správu výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 (3. kolo)   – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, nájdete v časti výzvy – vyhodnotenie výziev. http://iropba.sk/vyzvy/vyhodnotenie-vyziev/

Dňa 26.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená verzia 4.1 IROP, ktorá bola schválená…
Prejsť na panel nástrojov