Textová verzia
Grafická verzia

Prehľadávať: Nezaradené

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (4.kolo) Záverečná správa výzvy č. 14 - 4.kolo_BPStiahnuť

Dňa 19.03.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných…
Prejsť na panel nástrojov